1

درباره ما

شرکت حسابداری با تجربه سال ها فعالیت در حوزه حسابداری

2

پایبندی به قوانین

رعایت قوانین در مجموعه ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

3

ارائه خدمات

ارائه تمامی خدمات مربوط به حسابداری

اصول حسابداری

مدیریت مالی با رعایت به روزترین اصول حسابداری

ویژگی ها

درباره ما

سال ها تجربه کاری در حوزه حسابداری

پایبندی به قوانین

رعایت قوانین در مجموعه ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پرسنل حرفه ای

تخصص کافی در امور مالی و همینطور تسلط براستاندارد های حسابداری

قوانین مالیاتی

تخصص کافی بر قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط مانند قانون تجارت

تیم مستقل

یک تیم مستقل خارج از واحد جهت پیش برد اهداف سازمانی

ارائه خدمات مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی، اظهارنامه عملکرد وارزش افزوده، مشاوره مالیاتی، دفاع و لایحه نویسی

مدیریت بودجه

ارائه خدمات مالی برای مدیران واحدهای تجاری دارای اهمیت بالایی می باشد .

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی مستقل و اظهارنظر بی‌طرفانه نسبت به صورتهای مالی مدیران

حسابداری نوین


حسابداری نوین

حسابداری نوین

دیگر با روش های حسابداری قدیم خداحافظی کنید.

دیگر با روش های حسابداری قدیم خداحافظی کنید.

افزایش قدرت با حسابداری

افزایش قدرت با حسابداری

نوین ترین روش های حسابداری با شرکت ما

نوین ترین روش های حسابداری با شرکت ما

معرفی پرسنل

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار ایمیل خود را وارد کنید.