تعریف حسابداری مالی به زبان ساده

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
تعریف حسابداری مالی به زبان ساده

به طور کلی ارائه اطلاعات مالی یکی از مهم ترین هدف های حسابداری در هر کسب و کار است. با این حال روش تهیه صورت مالی، با توجه یه اینکه چه اهدافی در بردارد، تعیین می شود. حسابداری مالی در حقیقت فرایندی ضروری در شرکت ها است که طی آن همه اطلاعات مالی ثبت و طبقه بندی می شوند.

​حسابداران مالی این اطلاعات را با کمک برنامه حسابداری از همه جریان های مالی شرکت، سود و زیان ها، قراردادها و صورت ترازنامه ها جمع آوری می کند و بعد از بررسی نهایی در قالب یک گزارش دسته بندی شده، جامع و بدون نقص در اختیار دیگر افراد قرار می دهد
مدیر
چهارشنبه، 17 شهریور 1400


نظر شما

متن نظر